Bokföring

Löpande bokföring och bokslut

Jag sköter löpande bokföring fram till bokslut och årsredovisning. Detta innebär att jag även ofta sköter löner och övriga förekommande administrativa uppgifter.

 

I regel jobbar jag hemifrån med din bokföring.

 

Några vanligt förekommande uppgifter är: löpande bokföring med leverantörsreskontra, kundreskontra, löner, anställningsavtal, Fora-rapportering, kontrolluppgifter till Skatteverket, rekvisitioner till Arbetsförmedlingen, skattedeklaration, kontakt med Skatteverket vid behov, beställning av kontorsmaterial, månadsavstämningar, support med programvaror.

 

När månadens bokföring är avstämnd skriver jag en rapport med kommentarer och bl a diagram för att förklara resultat och balansrapport lite utförligare. Min önskan är att det är ett bra verktyg för företagaren att styra sin verksamhet.

 

Ring mig för mer information och prisuppgift.

LIKON - Kjesäter 15, 643 92 VINGÅKER - Mobil: 070-896 89 81 - E-mail: annelie@likon.se